Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Плат лоден; мелтън лоден; моден лоден

средно тежък до тежък вълнен плат с груб опип. Има няколко вида лоден в зависимост от дължината на власа; основно той се произвежда от щрайхгарни прежди единочки. Лоденът се произвежда в характерни меланжи в маслиненозелено, кафяво, зелено и сиво с отлична здравина. Използва се за работни, ловни и спортни палта. Летният лоден е по-лек в сплитка лито , която е леко прикрита от къс влас, порьозен е, с мек опип и с водоотблъскваща обработка. Мелтън лоден е средно тежък и няма влас по повърхността; произвежда се в сплитка лито, черкезка или комбиниран кепър и има плътен опип. Моден лоден е мек на опип и има развласена повърхност с къс влас, който остава видими диагоналните или вертикалните редове на сплитка трико ; опаковата страна е развласена. Зимният лоден е тежък плат с къс влас, който закрива напълно сплитката лито. Наименованието произлиза от литературната немска дума "Lode" (= кичур коса) и от австрийската планинска област Лодерерс, където лоденът е произведен първоначално. Виж също тъкан улстер.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design