Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Плат с вафелна сплитка

мек, памучен плат с релефна повърхност на геометрични фигури, получена чрез разхлабена(по-отпусната) сплитка вафелна сплитка, с изпъкнали и вдлъбнати места с добра способност за попиване. Използва се за кърпи за ръце и за баня, и също за някои видове дамски модни облекла. Наименованието произлиза от вафелна сплитка , използвана за неговото производство.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design