Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Плат с окачени примки с пълнежово подлагане

подсилен от опаковата страна с частично нанесени нишки, които оформят примки и се разполагат в плата от определен брой куки. Частично нанесените нишки са от прежда вигона . Използването на този вид нишки прави плата по-малко разтеглив, могат да се създават цветни ефекти и релеф; увеличава се възможността за обработка на плата и се подсилват изолационните свойства. Независимо от начина на производство и качеството платовете се разделят на а) обикнове плат с пълнежово подлагане, в който само една нишка се нанася частично на всеки ред; б) плат с двойно пълнежово подлагане, в който две нишки се нанасят частично на всеки ред; в) плат с пълнежово подлагане, образуващо фигури, в които всички нишки се нанасят частично на всеки ред.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design