Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Плат montagnac

мек, дебел, тежък вълнен плат с фино накъдрена повърхност, образуваща малки снопчета; произвежда се на машина ратине. Тъче се от щрайхгарни прежди, често с използване на кашмирска вълна или камилска вълна на тъкачна техника с три различни вътъка. Използва се за дамски и мъжки зимни палта. Наименованието произлиза от името на изобретателя на използваната за този плат сплитка. Произвежда се от прежди с примес от кашмирска или камилска вълна.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design