Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Плетен плат (2)

текстилен плат, произведен чрез постепенно нагъване на отделни нишки в примки и свързани заедно до получаване на отделни бримки, които са съединени от това свързване. Различават се няколко основни групи плетени платове: а) вътъкоплетени платове, при които редът се формира от една нишка, която е пренесена от предходния ред в нов ред от бримки. Характерен за напречно изплетените платове е начинът на разплитане, който естествено преминава по продължение на целия ред (от началото до края по посока на изплитане). По този начин е възможно всеки вътъкоплетен плат да се разплете на отделни нишки.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design