Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Поплин (3)

вълненият поплин [refID] е еластичен, лек плат с мек [refID=849]опип и слаб напречен ребър; произвежда се от камгарни прежди в сплитка лито. Ребърът се получава от по-голямата основна гъстина. Използва се за дамски блузи и рокли. Наименованието произлиза от френски "papeline" = папски, тъй като първоначално поплини с копринена основа и вълнен вътък са се произвеждали в Авиньон по времето, когато този град е бил седалище на папатаОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design