Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Пране

процес за почистване на текстилни материали във водна среда. Прането включва всички или някои от следните операции в съответни съчетания: - накисване, предварително пране, основно пране – обикновено се провежда със загряване на банята, механично въздействие и в присъствие на детергенти или други продукти – и плакнене; - обезводняване, например центрофугиране или изстискване по време и/или в края на по-горе споменатите операции. - Тези операции може да бъдат проведени машинно или ръчно.

Числата в символа за пране определят максималната температура в °C, която не трябва да бъде надвишавана. Лининята под перилната вана указва водене на умерен процес с намалено механично въздействие особено за лесно поддържащи се артикули. Двойната линия указва използване на много щадящ процес особено за вълнени артикули.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design