Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Прежда; нишка; конец

линеен текстилен материал, съставен от предими влакна, свързани чрез сук , така че преждата се скъсва само при скъсване на отделните влакна. Може да бъде с различна дължина и дебелина и се получава чрез предене на влакна, които в процеса на предене се разполагат така, че да бъдат в определено количество и в определен ред едно спрямо друго по дебелина и дължина. Лентите от влакна се стабилизират като прежда чрез усукване. Има различни технологии за предене, които се определят в зависимост от използваните влакна и от предназначението на преждата. Преждите се делят на памучни (пенирани, кардни), ленени, вълнени (камгарни, полукамгарни, щрайхгарни), от естествена коприна, от химични влакна, от азбестови влакна; делят се също на прежди за тъкане, за плетене; рингови, селфакторни, роторниОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design