Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Прежда с полуматов ефект; полуматирана прежда

често вълнена прежда с дебелина 50 – 1000 tex, от дълги груби влакна и смеси 56/58’ и 58/60’ с дължина 60 – 120 mm, изпредени по начин за получаване на матовост. По искане на фирми се използва достатъчно дълга вълна само с малко количество къси влакна. По този начин могат да се предат и влакна от камила, кашмир, ангора и др. Могат да се използват и синтетични влакна с дебелина 5,6 – 13 dtex, такива като полиакрил нитрил, полиамид, вискоза и др. Тези влакна се използват за ръчно плетене (пуловери, жилетки, дамски палта), за платове за тапициране и килими, декоративни платове и т.н.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design