Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Прежда с удебеления; прежда с ефектни пъпки

ефектна прежда, в която малки подсилени участъци – известни като удебеления – се формират на определени интервали, най- често в различни цветове, за да се постигне декоративен ефект в тъкани платове или в плетени платове. Обикновено цветните копринени отрязъци за получаване на удебеленията се добавят към меланжи или дарачни ватки, които се преработват до прежда.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design