Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Прежда “вигурво”

многоцветна ефектна прежда, често тон-в-тон, с характерен външен вид, получен при смесване на печатни средства, използвани при производство на камгарни прежди. Различава се от прежда меланж по многоцветните печатани области. (Влакната в меланжираната нишка са едноцветни и нейният многоцветен вид се получава чрез смесване на няколко цвята). Наименованието произлиза от изобретателя на тази техника, французина J. S. Vigoureux. Висококачествени вълнени платове също спадат към платове, произведени от прежда “вигурво”. Те се произвеждат от камгарни прежди и се използват за дамски и мъжки костюми.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design