Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Преобразувана сплитка

сплитка, съставена като спомагателна сплитка от усилен двулицев кепър , многодиагонален кепър, многостъпален кепър , основен сатен , усилени и атлазени структури с пресукани нишки или сплитки адрияили кепър. Същата нишка е преплетена чрез въртене върху лицевата страна на плата в избраната сплитка; от опаковата страна тя може да лежи свободно. На местата, където нишката лежи свободно от опаковата страна съседните нишки от лицевата продължават сплитката. Където има редуване на основни и вътъчни нишки, се прави разлика между основна преобразувана сплитка, вътъчна преобразувана сплитка и преобразувана сплитка с пълнежов вътък. Най-разпространена е основната преобразувана сплитка, която се използва за производство на платове за мъжки костюми и панталони и леки платове за палта (от камгарна прежда). Тя придава на лицевата страна на плата вид на единична сплитка; гладката повърхност на опаковата страна наподобява плат в сплитка сатенОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design