Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Протис

мек, рустикален, среднотежък текстилен плат с двойна структура, който от лицевата страна е съставен от шенилен плат, а от опаковата страна – от влакнеста ватка, като шенилният плат и влакнестата ватка са свързани в сплитка трико чрез верижен бод на специална машина. Шенилният плат е тъкан от щрайхгарна прежда на специална тъкачна машина, даваща възможност за десениране. Ватката от 100% вискозни щапелни влакна се получава на дарак. Полученият текстилен плат, предназначен за производство на евтино детско облекло (най-вече палта), е особен популярен през 60-те г. на XX векОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design