Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Професионална грижа за текстилни материали

професионално химическо чистене и професионално мокро чистене без промишленото пране. професионално химическо чистене – процес за чистене на текстилни артикули посредством обработка в разтворител (без вода), нормално използван за химическо чистене от професионалисти. Този процес се състои от чистене, плакнене и центрофугиране. Следва подходящо сушене и възстановителна обработка. професионално мокро чистене – процес за почистване на текстилни артикули във вода, извършвано от професионалисти, чрез използване на специална технология (почистване, плакнене и центрофугиране), детергенти и добавки за намаляване на неблагоприятни ефекти. Следват подходящо сушене и възстановителна обработка.

Буквите в окръжността означават разтворителите и процеса, който може да бъде използван. Линията под окръжността показва умерен процес на професионално химическо чистене, двойна линия – много мек процес. Това се отнася за механичното въздействие и/или температурата на сушене и/или добавка на вода в разтворителя.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design