Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Рипсено кадифе

лек до среднотежък памучен плат с надлъжен, релефен развласен ребър, образуван от допълнителни вътъчни нишки. Основният плат е изтъкан в сплитка кепър или лито с тройно свързан вътък. Произвежда се с различна маса и с различна широчина на ребъра. По-леките видове се използват за детско и дамско облекло, по-тежките видове се използват за спортно и работно облекло. Английското "corduroy" означава “кадифе с надлъжен ребър”; познато е също като ”кадифе Манчестър”.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design