Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Руно

1. Влакнестата покривка на домашна/местна порода овце, състояща се от т.нар. пухови влакна, т.е. от тънки къдрави влакна и от осилести влакна, т.е. от груби почти прави влакна. Тя се получава чрез стригане на живи животни. След стригане руното остава като едно цяло заедно от потта, мазнината и замърсяванията под форма на кичури и фъндъци. При нормално отглежданите овце стригането се извършва най-малко веднъж годишно. При честото стригане се получава къса вълна, рядкото стригане може да влоши здравето на овцете особено през лятото. Теглото на овчето руно зависи от породата, пола, възрастта, климата, състоянието на овцете и храната. Обикновено то е около 4-7 kg. Руното се дели на класове в зависимост от качеството. Най-добрата вълна е от областта на плешките и хълбоците, по-нискокачествената вълна е от гърба и най-нискокачествената вълна е от краката, главата и опашката. 2. Руно също е наименованието на гладък плат от текстилни влакна – предени или непрекъснати нишки, свързани чрез естествено сцепление.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design