Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Свързване

съвременна техника за допълнително трайно свързване на две развласени текстилни материи без използване на процеса тъкане или плетене; свързването се постига с помощта на свързващо вещество, най-често филм от еластична полиуретанова пяна, която свързва заедно лице и опако под действието на топлина или други условия. Целта на това свързване е създаване на текстилни артикули с подобрени експлоатационни свойства като малка маса, лесна поддръжка, повърхностна устойчивост и порьозност, както и намаляване на разходите за последваща преработка, тъй като опаковата страна на новия материал представлява подплата. Свързаните влакнести текстилни материи са подходящи за редица видове облекло.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design