Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Синтетично влакно

произвежда се от влакнообразуващи синтетични макромолекулни материали (полимери) и се образува при полимеризация или поликондензация на мономери. В много случаи по своите качества, някои от които (топлоустойчивост, здравина до скъсване, еластичност и други) могат да бъдат променяни частично, то е равностойно на естествените влакна . Отличава се с устойчивост на скъсване, здравина, устойчивост на износване, запазване на формата, устойчивост на атмосферни влияния; продуктите от синтетично влакно са лесни за поддръжка. Използва се при производство на бельо и платове и плетива за дамски рокли и мъжки костюми, както и за технически цели. През средата на 30-те години е произведено първи път и е започнало да се използва в текстилната и шевната промишленост; все още се развива технически. Най-важните видове синтетично влакно са полиамидните, полиестерните, полиолефиновите, полиакрилнитрилните, поливинилхлоридните, поливинилалкохолните, поливинилиденовите, полифлуороетиленовите и полиуретановите в.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design