Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Синьо печатане

оригинален начин за ръчно печатане на резерви върху вълнен плат с помощта на дървени шаблони. Напечатаната резерва – в повечето случаи химикал – създава защита по време на последващо багрене и образуване на неоцветени фигури върху обагрения с индигоплат. По този начин на местата на резервата се получават необагрени бели фигури върху тъмносин (индиго) фон на вълнения плат.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design