Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Сплитка сатен

Нейният най-малък повтор е 5/5, разстоянието между свързващите точки и тяхоното направление е в съответствие с последователния брой , който се определя съобразно дадени правила и е в зависимост от размера на повтора на сплитката. От лицевата страна на с. с. преобладават вътъчните нишки; при сплитка основен сатен има превес на основните нишки от лицевата страна. Като правило свързващите точки в сатена са на разстояние една от друга. С. с. придава на плата мека и лъскава повърхност. С. с. се използва много често за копринени платове , както и за памучни и вълнениплатове. Сред най-често използваните разновидности са пречупен сатен, вид атлазена сплитка с пречупени точки , двустъпков памучан сатен , нюансиран памучен сатен , усилен сатен и сплитка адрия .ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design