Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Сушене

процес, провеждан с текстилни артикули след пране за отстраняване на остатъчната вода (или влага). барабанно сушене – процес, провеждан с текстилни артикули след пране за отстраняване на остатъчната вода чрез обработка с горещ въздух във въртящ се барабан. естествено сушене – процес, провеждан с текстилни артикули след пране за отстраняване на остатъчната вода чрез сушене на въже, чрез изцеждане или чрез сушене в хоризонтално състояние и ако е удобно – съчетано със сушене на сянка.

Окръжност, вписана в квадрат, означава барабанно сушене. Броят на точките показва тежестта по отношение на температурата на процеса на барабанно сушене. Квадрат без окръжност означава естествено сушене.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design