Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Тепан плат

плат, обработен чрез тепане. тепане – технологичен процес, при който вълнен плат достига своя характерен плътен вид, плътен опип, както и известна стабилизация. За тепането е важна структурата на вълненото влакно. Вълна, която има повече люспи, например мериносовата вълна, се затепва силно, докато вълна с малък брой люспи или с недостатъчно оформени люспи се затепва слабо. Обикновено тънката и накъдрена вълна се затепва по-добре в сравнение с грубата вълна. Степента на затепване зависи също от вида на преждата и на плата. Силно пресуканите прежди имат по-малка степен на затепване, отколкото прежди с малък сук Платове с по-рехава сплитка се затепват по-добре. Процесът се повлиява положително от влагата, топлината и налягането. С увеличаване на температурата ефектът на затепване нараства. Затепването се ускорява чрез прибавка на спомагателни средства, сапуни, алкалии, киселини и спомагателни средства за тепане.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design