Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Трансферно печатане; виж термопечат

този вид печатане е основан на принципа на отпечатване първо върху хартия под формата на ролка или лист и след това пренасяне на направения отпечатък върху текстилния плат. Преносът на багрилата от хартията върху текстила се извършва на специални трансферни каландри чрез сублимация на дисперсните багрила при допир между хартията и плата под налягане и при температура приблизително 200°C. Предимство на трансферното печатане е използването на полиграфски техники, тъй като се печата върху хартия (например три- или четирицветна гравюра, флексография). Това позволява използването на по-съвършени технологии (преливане, печатане с шаблони, тънки линии). Технологията за трансферно печатане е практически подходяща за текстил, който трудно се печата по обикновените технологии за текстилно печатане (например плетени платове от полиестерни влакна)ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design