Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Трикотин

eластичен, мек, средно тежък вълнен плат с рипс под ъгъл, който е повече или по-малко изпъкнал, ясно очертан, наподобяващ плетен плат. Този вид се постига чрез двустъпков кепър, изтеглен от бримков кепър с голяма гъстина по основа. Произведен от фини камгарни прежди. Използва се за мъжки костюми, дамски рокли и костюми. Наименованието произлиза от френски език "tricot" (= плетен плат), на който този вид плат приблизително наподобява по външен вид и равностойна еластичност и разтегливост.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design