Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Трико (тъкано)

външният вид е с характерно набраздяване и платът е подобен на плетено трико. Създаден чрез сдвоена основа, сдвоен вътък, кух, така че по време на тъкането точките на свързване да не са покрити, вместоизползване на точно обръщане при тъкачна последователност за формиране на външния вид, наподобяващ плетен плат. Използва се за производство на вълнени платове, официални костюми, дамски костюми и униформи.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design