Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Тъкан улстер

тежък вълнен тип плат лоден, с дълъг, еднопосочен лъскав влас, който е мек при опип. Той е в сплитка лито или кепър и е покрит с влас от щрайхгарна прежда, която най-често е меланж. Платът е естествено импрегниран с примес на косми от коза (иначе химично) и се използва за палта в спортен стил и дълги широки палта. Наименованието е взето от името на закрилника на ловците свети Хуберт.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design