Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Усукване по часовниковата стрелка

сукът се базира на посоката на въртене на влакната в спиралните линии, докато се усуква преждата – различават се (S)сук – обратен на посоката на часовниковата стрелка и (Z)сук – по посока на часовниковата стрелка. Броят сукове на един метър се поставя след буквата (S)/(Z). Усукването по часовниковата стрелка се използва също за постоянен сук на влакната в прежда или предпрежда, които се усукват няколко пъти на 360° около продукта. Усукването на прежда или предпрежда се характеризира с броя сукове на един метър. Този вид сук дава на продукта по-голяма здравина, отколкото усукването обратно на часовниковата стрелка, получено чрез увиване.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design