Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Фланела (3)

вълнен плат с мек опип, с плътен, дълъг, загладен влас, който частично или напълно покрива сплитката от лицевата и от опаковата страна. Произвежда се от тънки камгарни, също и от щрайхгарни прежди, основно в сплитка ([refID=141]кепър 2/2 [refID]). Може да бъде с различна площна маса. Използва се за мъжки костюми, дамски рокли и костюми. Наименованието произлиза от уелската дума "gwlamen" – вълнен плат, променило се е до "flannen" и след това до "flannel".ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design