Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Хайверен десен

десен за плат с характерен светъл зърнист мотив, на който има също и по-тъмни точки. Мотивът е създаден върху тъмен фон посредством кепър с осем свързващи точки с вдяване 2:2 в контрастни цветове. Най-честата му употреба е при вълнените платове от камгарна прежда за мъжки костюми. Наименованието му произлиза от точиците, които напомнят зрънцата на хайвер.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design