Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Химично влакно

събирателен термин за текстилни влакна, произведени от естествени и синтетични полимери чрез химични технологии. Преденето се извършва чрез преминаване на разтвор или на стопилка на полимер през дюза в среда, в която влакната ще се втвърдят или коагулират, след което те се подлагат на последващи операции. Химичните влакна могат да имат форма на щапелни влакна като памук или вълна, или да бъдат непрекъснат филамент (коприна). Индустриалното производство на химични влакна от регенерирана целулоза започва в края на XIX век. Следващият повратен момент в развитието на химични влакна (по това време на синтетични и подходящи за облекла) е през 1930 г. Появата на полиамидните влакна води до радикална промяна и бързо развитие на производството – процес, повторен с полиакрилнитрилните, и по-късно през 1940 г. с полиестерните влакна. Химичните влакна не трябва да се считат за заместители на естествените текстилни влакна; в много случаи те са по-добри (например по отношение на тяхната здравина на скъсване и изтриване, устойчивост на химикали), като много качества могат да се добавят в процеса на производство.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design