Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Хитон (тога)

облекло, носено в Древна Гърция от всички класи вкъщи и на светски събирания. В студено време мъжете носели върху него хламис, а жените – пеплос. Първоначално хитонът се произвеждал от плат с правоъгълна форма и дължина около 1 m. По-късно облеклото се произвеждало от две еднакви парчета плат, които са много по-големи и се увивали направо около тялото; те се закрепвали на рамото с тока (дясното рамо било винаги голо), затворено отстрани по цялата си дължина или от кръста. Той се носел повдигнат и препасан. Женският хитон е бил винаги по-разкошен от мъжкия.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design