Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Целулозно влакно

получава се от целулоза. Влакнообразуващото вещество се получава от възобновена целулоза или производни на целулозата. В групата на целулозното влакно от възобновена целулоза се причисляват медноамонячните влакна, които са получени от целулоза, разтворена в амонячен разтвор на меден хидроксид; вискозните влакна, които се получават от целулозен ксантат, разтворен в натриева основа и хидролизираните ацетатни влакна, които се получават от осапунване на ацетатни влакна с натриева основа и натриев ацетат. Групата на производните на целулозните влакна обхваща диацетатните влакна, които се получават от ацетилирана целулоза, и триацетатните влакна, които се получават от ацетатни влакна. Целулозните влакна са важен текстилен материал; в средата на XX век те представляваха голям дял от производството на химични влакна. Напоследък обаче са изместени от синтетичните влакна, които имат по-добри свойства за някои приложения.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design