Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Шенилна прежда; шенилен плат

нишка, която образува тясна ивица в плат с влас, произведена по по-сложна технология от използваната за производството на прежди. Състои се от четири или шест основни нишки в сплитки лито или гаце, от които нишките изпъкват и образуват влас с форма на буква "O" или "V". Тъче се на станове или специални шенилни машини, в определена дължина, оформяйки ивици върху плата, които се подреждат в изискваната форма. Приложима е при производство на шенилни платове(използвани като ефектни в платове за дамски рокли и палта). Наименованието произлиза от Френски език "chenille" (= гъсеница). Друга технология за производство на шенилни прежди е вмъкването на къси влакна между две поддържащи нишки и стабилизиране на влакната чрез сук.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design