Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

A | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | F | И | К | к | М | H | Н | О | I | П | Р | С | Т | У | Ф | O | Х | Ц | Ч | Ш | S | Ю | T | Я | V | W | X | Y | Z | д | е | л | н | о | п | Л | с | ш | т |
 

Index

Г


Габардин (1)
Габардин (2)
Габардин (3)
Габардин (4)
Габардин (5)
Газ; марля
Галон
Галон; ширит
Галон (1)
Галон (2)
Галон (ширит)
Галон за обшиване
Гаце
Гащеризон (1)
Гащеризон (2)
Гащеризон (3)
Гащи; слипове
Гащиризон-наполеонки Long Johns
Гарнизонна шапка
Гарнитура
Гарнитури
Гети
Гладачни дефекти
Гладене
Гладка сплитка
Гладък еднолицев плетен плат/гладка еднолицева плетка
Глазе
Глазе кроазе
Годе
Готови дрехи; готово облекло; конфекция
Готово облекло
Горен иглен конец
Горно облекло (top)
Гънка
Гънки
Гъстота (брой нишки на 1 cm)
Гърчел (дефект върху плата)
Гумитекс
Гравиране по фотографски метод
Градски стил
Гранулат
Графично представяне на плата
Греж (коприна)
Гренадин; тъкан с отворена гаце структура
Гренадин; тъкан с отворена сплитка гаце
Гризé
Гризаиле (grisaille)
Громби
Грос
Гросгрейн
Груб ленен плат (кроазе)

Взето от „http://bg.texsite.info/Index“.

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design