Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Index

Г


Габардин (1)
Габардин (2)
Габардин (3)
Габардин (4)
Габардин (5)
Газ; марля
Галон
Галон; ширит
Галон (1)
Галон (2)
Галон (ширит)
Галон за обшиване
Гарнизонна шапка
Гарнитура
Гарнитури
Гаце
Гащеризон (1)
Гащеризон (2)
Гащеризон (3)
Гащи; слипове
Гащиризон-наполеонки Long Johns
Гети
Гладачни дефекти
Гладене
Гладка сплитка
Гладък еднолицев плетен плат/гладка еднолицева плетка
Глазе
Глазе кроазе
Годе
Горен иглен конец
Горно облекло (top)
Готови дрехи; готово облекло; конфекция
Готово облекло
Гравиране по фотографски метод
Градски стил
Гранулат
Графично представяне на плата
Греж (коприна)
Гренадин; тъкан с отворена гаце структура
Гренадин; тъкан с отворена сплитка гаце
Гризé
Гризаиле (grisaille)
Громби
Грос
Гросгрейн
Груб ленен плат (кроазе)
Гумитекс
Гънка
Гънки
Гърчел (дефект върху плата)
Гъстота (брой нишки на 1 cm)

Взето от „http://bg.texsite.info/Index“.

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design