Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Woolmark (1)

международно регистрирана търговска марка за качество, която се присъжда от Международния секретариат по вълната (IWS,) за вълнени тъкани и плетени платове, прежди, дамски и мъжки облекла, килими и одеала. Тя е гаранция за качество, поддържано от определени норми. Един от показателите е 100% съдържание на вълна, т.е. съдържанието на други невълнени, ефектни, видими влакна не трябва да превишава 5%. Тези продукти се изпитват и за устойчивост на цвета. На продуктите, които отговарят на изискванията при извършване на изпитванията, се разрешава да им се постави етикет “woolmark”.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design